De Béierkrou vum AVL aus dem SS 1922

Lo droën ech nach eng Neiegkeet no, wou ech am Summer nit dozou koum.
Passend zu de Virbereedungen op d’nächst Joer waren eis Studenten am Juni ugeschriwwen ginn, dass dee Krou ze verkafen wier a si hunn zougeschlo! Villmols Merci Jeanne Marie a Justine.
Béierkréi gehéieren zu de Studentika vu Studentenverbindungen a können dem Historiker wertvoll Informatiounen liwweren, sou och hei.
Si hu bal ëmmer een Deckel, fir dass och keen der kann draspäitzen. Ech hunn d’Fotoen vum Krou bei déi vun denen aneren derbäi gesta:

AVLhistory > Bildquellen > AVL als Studentenverbindung > Folklore der Verbindungszeit > Bierkrüge und anderer Nippes

Op desem Krou ass de Wopen besonnesch schéi gezeechent, wat op deem aus den 1950er Joeren scho nit méi da Fall war.
Hei, wat ech dozou geschriwwen hunn:

Der Krug ist nun nicht mehr aus Glas, sondern aus Stein.

René Pesch al Dunn s/l Paul Schroeder al-Gummi zur Frdl.Erg. Aachen S.S. 1922

Wobei der Name des Stifers René Pesch und der Spruch “zur fr(eun)dl(ichen) Er(innerun)g” links des Henkels steht, der des Empfängers Paul Schroeder sowie Ort und Datum (Aachen S.S. 1922) rechts und s/l, was für “seinem lieben” steht, in der Mitte.
Beide Namen sind im Hochschularchiv nachgewiesen:

  • René Pesch alias Dunn war aus Luxemburg Stadt und studierte ab 1919 Bauingenieurwesen
  • Und Paul Schroeder alias Gummi war aus Diekirch und studierte ab 1921 Chemie.

Beide sind gute Beispiele für die damalige Praxis, Biernamen aus dem Bereich des studierten Faches zu wählen.
Von beiden verliert sich nach 1922 die Spur, sie haben wohl beide ihr Studium abgebrochen.
Der Krug ist seit Juni 2021 im Besitz des Studentenverein.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.