Comité vum AVL 1934

Präsidium Jean SCHUSTER Artikel LW 25-01-1934
Schriftwart  
Kassenwart  
Fuchsmajor