Comité vum AVL 1921

Präsidium Albert SCHARLÉ  
Schriftwart  
Kassenwart  
Fuchsmajor