Comité vum AVL 1936

Präsidium Paul KLEIN Artikel LW 29-01-1936
Schriftwart  
Kassenwart  
Fuchsmajor