Comité vum AVL 1955

Président François KREMEN  
Vice-Président Jean NEY  
Secrétaire Robert MOLITOR  
Trésorier ?  

Von 1955 kennen wir sogar den Tag, an dem gewählt wurde: am Mittwoch, den 30. März 1955.