Um Karel

Die einzelnen Ausgaben

No 1 am SS1990


Die éischt Zeitung vum André Schwarz

D’Nummer 2 vum 18.12.1990


Die zweet vum André Schwarz, ëmmer nach ouni Numm, awer mat Hinweis op den Bal, den de Comité 1990 den 4. Januar 1991 fir d’éischte Kéier um 1. Freiden am Joër am Melusina duerchgefouert huet.

Dem Jerry Mackel séng vum 10. Juli 1991

Gaston Kaiser séng

No 5


Die éischt am Laserdrock bei RapidPress

No 6: TTT

No 7:

No 8

No 9

No 10

No 11 “Den hellege Steen vum Cinderella”

No 12 “Dotze Jhoss”

No 13 “100 Joër Clownerien”

No 14 “D Sonnebloum och”

No 15 CD3

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.