Historique vun den Amicales Comitéën

Hei eng Zesummestellung vun de Comitéën vum Altherrenverein vum AVL, bzw. vun der Amicale, nom Krich souwäit bekannt.

Auswahl vun de Joëren

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Comitéën vun der Amicale aus fréieren Joëren

1951

Präsident Frank MEYER †
Secretär Norbert PROTH †(1980)
Keessier Alfons MüLLENBERGER †

1953

Präsident Frank MEYER †
Keessier Jules ARENDT †

1954

Präsident Frank MEYER †
Keessier Jules ARENDT †

1955

Präsident Frank MEYER †
Vize-Präsident Jules ARENDT †
Secretär Jean THIELEN
Keessier Edgar SCHMITZ †

1956

Präsident Frank MEYER †
Vize-Präsident Jules ARENDT †
Secretär Jean THIELEN
Keessier Edgar SCHMITZ †

1957

Präsident Frank MEYER †
Vize-Präsident Jules ARENDT †
Secretär Jean THIELEN
Keessier Edgar SCHMITZ †
Member Jean PüTZ †(1985)

1958

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär Armand PUNDEL
Keessier Edgar SCHMITZ †
Member Jean PüTZ †(1985)
Member René MOUSEL †
Member François KREMEN
Member Antoine BOISSEAUX †

1959

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär Armand PUNDEL
Keessier Edgar SCHMITZ †
Member Jean PüTZ †(1985)
Member René MOUSEL †
Member François KREMEN
Member Jean HEUSBOURG

1970

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Paul PFEIFFER
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Jean HEUSBOURG
Member Constant COLLING

1971

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Paul PFEIFFER
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Jean HEUSBOURG
Member Constant COLLING

1972

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Roland CONTER †(2001)
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Paul PFEIFFER
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Jean HEUSBOURG
Member Constant COLLING

1973

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Jean HEUSBOURG
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Paul PFEIFFER
Member Constant COLLING

1974

Präsident Jean THIELEN
Vize-Präsident Jean HEUSBOURG
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean GOEDERT
Member Paul PFEIFFER
Member Constant COLLING

1975

Präsident Jean THIELEN
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Eugène WEBER
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Paul PFEIFFER
Member Norbert KAELL
Member Pierre HOFMANN
Member François STROCK †

1976

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Jean THIELEN

1977

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN

1978

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1979

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1980

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Paul PFEIFFER
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Jean-Louis KNAFF
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1981

Präsident François STROCK †
Vize-Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1982

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident André FEIEREISEN
Secretär André FEIEREISEN
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS

1983

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident André FEIEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jean-Claude LECOMTE
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)

1984

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident André FEIEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member Charles HOSCH
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)

1985

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident André FEIEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Jean FEYEREISEN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)

1986

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident Jean FEYEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Charles GRETHEN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Constant COLLING
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)

1987

Präsident Fernand WEILAND †(2011)
Vize-Präsident Jean FEYEREISEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Charles GRETHEN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Pierre HOFMANN
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)
Member Jeannot HOLLERICH

1988

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)
Member Jeannot HOLLERICH

1989

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Fernand PROESS
Member Adolphe RAUCHS †(2004)
Member Jeannot HOLLERICH

1990

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Fernand PROESS
Member Jeannot HOLLERICH

1991

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Fernand PROESS
Member Jeannot HOLLERICH

1992

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH
Member Romain FEIPEL †(2005)
Member Jeannot HOLLERICH

1993

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH
Member Romain FEIPEL †(2005)
Member Jeannot HOLLERICH

1994

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Charles GRETHEN
Secretär Marc TOCK
Keessier Guy LESSEL
Member Klaus AXMANN †(2007)
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc FISCHBACH
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH
Member Romain FEIPEL †(2005)

1995

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Pierre JACOBY
Secretär Marc TOCK
Keessier Marc FISCHBACH
Member Georges AXMANN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH
Member Romain FEIPEL †(2005)

1996

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Pierre JACOBY
Secretär Marc TOCK
Keessier Marc FISCHBACH
Member Georges AXMANN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH
Member Romain FEIPEL †(2005)

1997

Präsident Jean FEYEREISEN
Vize-Präsident Pierre JACOBY
Secretär Marc TOCK
Keessier Marc FISCHBACH
Member Georges AXMANN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member Louis PHILIPPE
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH

1998

Präsident Pierre JACOBY
Vize-Präsident Louis PHILIPPE
Secretär Marc TOCK
Keessier Marc FISCHBACH
Member Georges AXMANN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH

1999

Präsident Pierre JACOBY
Vize-Präsident Louis PHILIPPE
Secretär Marc TOCK
Keessier Marc FISCHBACH
Member Georges AXMANN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH
Member Jean-Louis SALES

2000

Präsident Pierre JACOBY
Vize-Präsident Louis PHILIPPE
Secretär Jean-Louis SALES
Keessier Marc FISCHBACH
Member Georges AXMANN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH
Member Marc TOCK

2001

Präsident Pierre JACOBY
Vize-Präsident Louis PHILIPPE
Secretär Jean-Louis SALES
Keessier Marc FISCHBACH
Member Georges AXMANN
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Fernand WEILAND †(2011)
Member Paul KINSCH
Member Marc TOCK

2002

Präsident Pierre JACOBY
Vize-Präsident Louis PHILIPPE
Secretär Jean-Louis SALES
Keessier Marc FISCHBACH
Member Tom NICKELS
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Daniel ERPELDING
Member Paul KINSCH
Member Marc TOCK

2003

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Jean-Louis SALES
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Pierre JACOBY
Member Paul KINSCH
Member Marc TOCK

2004

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Jean-Louis SALES
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Pierre JACOBY
Member Marc TOCK

2005

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Daniel ERPELDING
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Pierre JACOBY
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK
Member Michel ASORNE

2006

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Daniel ERPELDING
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Pierre JACOBY
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK
Member Michel ASORNE

2007

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Michel ASORNE
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Pierre JACOBY
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK

2008

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Michel ASORNE
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member François GOEDERT
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Pierre JACOBY
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK

2009

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Michel ASORNE
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member Guy MAHOWALD
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Pierre JACOBY
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK

2010

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Michel ASORNE
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member Guy MAHOWALD
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Pierre JACOBY
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK

2011

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Michel ASORNE
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member Guy MAHOWALD
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Pierre JACOBY
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK

2012

Präsident Louis PHILIPPE
Vize-Präsident Daniel ERPELDING
Secretär Michel ASORNE
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member Guy MAHOWALD
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Jean-Paul SCHREINER
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK
Member Guy LUX

2013

Präsident Daniel ERPELDING
Vize-Präsident Guy LUX
Secretär Michel ASORNE
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member Guy MAHOWALD
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Jean-Paul SCHREINER
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK
Member Louis PHILIPPE
Member Christian EVEN
Member Pierre SCHWEIG

2014

Präsident Daniel ERPELDING
Vize-Präsident Guy LUX
Secretär Pierre SCHWEIG
Keessier Tom NICKELS
Member Marc FISCHBACH
Member Guy MAHOWALD
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean FEYEREISEN
Member Jean-Paul SCHREINER
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK
Member Louis PHILIPPE
Member Christian EVEN
Member Michel ASORNE

2015

Präsident Daniel ERPELDING
Vize-Präsident Guy LUX
Secretär Pierre SCHWEIG
Keessier Tom NICKELS
Member Philippe GENGLER
Member Guy MAHOWALD
Member Jens CHRISTIANSEN
Member André DETAILLE
Member Jean-Paul SCHREINER
Member Jean-Louis SALES
Member Marc TOCK
Member Louis PHILIPPE
Member Christian EVEN
Member Michel ASORNE

2016

Präsident Daniel ERPELDING
Vize-Präsident Guy LUX
Secretär Pierre SCHWEIG
Keessier Jean-Paul SCHREINER
Member Philippe GENGLER
Member Guy MAHOWALD
Member Sophie HELLINGHAUSEN
Member André DETAILLE
Member Paul NATHAN
Member Tom NICKELS
Member Jean-Louis SALES
Member Caroline GASPAR
Member Louis PHILIPPE
Member Christian EVEN
Member Michel ASORNE

2017

Präsident Daniel ERPELDING
Vize-Präsident Guy LUX
Secretär Sophie HELLINGHAUSEN
Keessier Jean-Paul SCHREINER
Member Philippe GENGLER
Member Guy MAHOWALD
Member André DETAILLE
Member Paul NATHAN
Member Tom NICKELS
Member Jean-Louis SALES
Member Caroline GASPAR
Member Louis PHILIPPE
Member Christian EVEN
Member Michel ASORNE
Member Pierre SCHWEIG

2018

Präsident Daniel ERPELDING
Vize-Präsident Guy LUX
Secretär Sophie HELLINGHAUSEN
Keessier Jean-Paul SCHREINER
Éierepräsident Louis PHILIPPE
Member Michel ASORNE
Member André DETAILLE
Member Christian EVEN
Member Caroline GASPAR
Member Philippe GENGLER
Member Paul NATHAN
Member Tom NICKELS
Member Jean-Louis SALES
Member Pierre SCHWEIG
Member Paul DAX
Member Michel HECKEL
Member Joe MALGET
Member Jacques MEISCH

2019

Präsident Daniel ERPELDING
Vize-Präsident Guy LUX
Secretär Sophie HELLINGHAUSEN
Keessier Jean-Paul SCHREINER
Éierepräsident Louis PHILIPPE
Member Paul DAX
Member André DETAILLE
Member Christian EVEN
Member Caroline GASPAR
Member Philippe GENGLER
Member Michel HECKEL
Member Joe MALGET
Member Jacques MEISCH
Member Paul NATHAN
Member Tom NICKELS
Member Pierre SCHWEIG

2020

Präsident Guy LUX
Vize-Präsident Sophie HELLINGHAUSEN
Secretär Jean-Marie STRASSER
Keessier Jean-Paul SCHREINER
Éierepräsident Louis PHILIPPE
Éierepräsident Daniel ERPELDING
Member Paul DAX
Member André DETAILLE
Member Christian EVEN
Member Caroline GASPAR
Member Philippe GENGLER
Member Michel HECKEL
Member Joe MALGET
Member Jacques MEISCH
Member Tom NICKELS
Member Pierre SCHWEIG

2021

Präsident Guy LUX
Vize-Präsident Sophie HELLINGHAUSEN
Secretär Jean-Marie STRASSER
Keessier Jean-Paul SCHREINER
Éierepräsident Louis PHILIPPE
Éierepräsident Daniel ERPELDING
Member Paul DAX
Member André DETAILLE
Member Christian EVEN
Member Caroline GASPAR
Member Philippe GENGLER
Member Michel HECKEL
Member Joe MALGET
Member Jacques MEISCH
Member Tom NICKELS
Member Pierre SCHWEIG

2022

Präsident Guy LUX
Vize-Präsident Sophie HELLINGHAUSEN
Secretär Jean-Marie STRASSER
Keessier Jean-Paul SCHREINER
Éierepräsident Louis PHILIPPE
Éierepräsident Daniel ERPELDING
Member Paul DAX
Member André DETAILLE
Member Christian EVEN
Member Caroline GASPAR
Member Philippe GENGLER
Member Michel HECKEL
Member Joe MALGET
Member Jacques MEISCH
Member Tom NICKELS
Member Pierre SCHWEIG

2023

Präsident Guy LUX
Vize-Präsident Jacques MEISCH
Secretär Jean-Marie STRASSER
Keessier Jean-Paul SCHREINER
Éierepräsident Louis PHILIPPE
Éierepräsident Daniel ERPELDING
Member Paul DAX
Member André DETAILLE
Member Christian EVEN
Member Caroline GASPAR
Member Michel HECKEL
Member Sophie HELLINGHAUSEN
Member Alain HEYNEN
Member Joe MALGET
Member Tom NICKELS
Member Pierre SCHWEIG