Comité vum AVL 2015

Gewielt op der Generalversammlung vum 14.01.2015 am Haaptgebäi vun der RWTH
am Hörsaal 1010/107 -III um 19:00 Auer.

Gewählt am 14.01.2015  
Président Fränk ZENNER MB  
Vice-Président Sven FAUST BI  
Secrétaire Steve MALLER BWL  
Trésorier Jeff MEDINGER MB  
Relations Publiques Annick HOFFMANN BWL  
Activités Sportives Catherine STEFFES MATH  
Affaires Culturelles Ben FUNK MB  
Webmaster Yang ZHANG INF  

2014 <-- 2015 –>2016

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.