D’Cotisatioun

Montant vun der Cotisatioun

D’ Cotisation guff vun der Generalversammlung vum 15. März 2023 zu Wuermer op 20 € / Joër festgeluegt.

Et as awer laut artikel 8 vun eise Statuten all Member fräigestallt fir méi een heigen Betrag ze entrichten, wann hien daat wellt. Et sief drops hingewiesen, dass een anersäits laut Artikel 14 d’ Memberschaft vun der Amicale verléiert, wann een nit bezillt.

Konten

d’Amicale huet die folgend Konten:

CCPL: LU82 1111 0443 2593 0000

BILL: LU79 0027 1005 3380 0000

Am sëchersten bezuelt Dir Är Cotisatioun per ordre permanent!
Eng weider Méiglichkeet : Dir könnt och mat dem Handy via de folgenden QR-Code bezuelen :

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.