No Image

Den AVL huet een neie Comité

January 31, 2008 Wiesel 0
Eis Jonk hun den 16. Januar hiere Comité fir 2008 gewielt, e gesäit folgendermossen aus:
P : Michel Heckel
VP:Danièle Mousel
S: Paul Dax
T: Tom Jung
PS:Luc Scheller
PR:Luc Frantzen
KM:Joé Malget
No Image

RWTH Aachen ass lo “excellent”

October 22, 2007 Wiesel 0
Wéi Dir wësst gesäit die dueraus ëmstridden däitsch Héichschoulpolitik zenter e puer Joëre fir, verschidden Uni’en als Elite-Uni auszezeechnen. Konnten die Karlsruher an die Münchener […]
No Image

Rumänien 2007

August 22, 2007 Wiesel 0
Eis Kollegen vun der ALIAI waren dest Joër a Rumänien1 . An hei nach een kléngt Filmdokument mat Toun. Et ass sou eppes wéi Lëtzebuergesch. […]
No Image

Alumni Newsletter 57 / Juni 2007

June 26, 2007 Wiesel 0
RWTH ALUMNI-NEWSLETTER NR. 57 Juni 2007   RWTH ALUMNI aktuell Alumni-Treffen “Homecoming 2007” – Das aktualisierte Programm Alumni-Treff in München PERSONALIA RWTH-Alumnus wird Chef der […]
No Image

RWTH – Homecoming 2007

June 25, 2007 Wiesel 0
E bessi ënnergaangen bei all eisen Aktivitéiten ass lo d Beschäftigung mat eise Kollgen vun der Alumni. Dobäit hun onsen Rektor a säin Team sëch […]
No Image

RWTH Alumni Newsletter 54

April 4, 2007 Wiesel 0
März 2007 RWTH ALUMNI aktuell Das Programm "Homecoming 2007" Erste Resonanz zum Alumni-Stipendium PERSONALIA Auszeichnung für Arterioskleroseforschung WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Der Computer hilft beim Informatik-Lernen […]
No Image

RWTH Homecoming 2007

February 7, 2007 Wiesel 0
Zenter der Karlspreisverleihung 2006 sti mir a guddem Kontakt mat der Alumni Organisatioun vun der RWTH, die een Virtrach mat an iwert eis zu Oochen, souwéi eng Visite vun der RWTH fir eis organiséiert haaten. Lo erreecht ons eng weider Invitatioun, die mir Iech nit wëlle virenthaalen:

In diesem Jahr findet vom 25. Juni bis zum 1. Juli das nächste Homecoming statt, zudem wir gerne alle Mitglieder der internationalen RWTH Alumni-Familie willkommen heißen möchten.

No Image

RWTH-ALUMNI NEWSLETTER NR. 50, November 2006

December 5, 2006 Wiesel 0
ALUMNI-PROJEKT aktuell Alumni-Treff bei der “5 vor 12” RWTH Wissenschaftsnacht Alumni-Treff in Stuttgart Nächster Alumni-Treff in Hamburg RWTH-Alumni-Reise nach China 2007 PERSONALIA Wegbereiter der Alumni-Arbeit […]
No Image

Almuni 44, Mai 2006

June 30, 2006 Administrator 0
ALUMNI-PROJEKT aktuell Träume wurden Wirklichkeit: “Kaiserwetter” beim “Rectors Cup 2006”: RWTH-Alumni-Treffen in München: PERSONALIA LAURA BAUDIS arbeitet als Lichtenberg-Professorin an der RWTH: Zwei RWTH-Professoren in […]