Photoën vum Keelenspill 2016

Well et d’letzt Joer sou gutt do war, an och kee Loscht hat nach eng Kéier eppes aneres erauszesichen, hat eise Piggel ons och dest Joer d’Keelebunn zu Koppelecht reservéiert. Leider sollt hien selwer nit kënnen dohinner kommen, hien gouf zur Onzäit krank.
Den Owend war allerdings gutt besicht, an zwar och vun eisen weiblichen Memberenn a souguer een Hond hat de Wee mat séngem Besetzer op Koppelecht fond!

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.