Wien huet d’Original?

Opruff un eis Memberen: Die folgend Foto war an der Festbroschure fir d’Joërhonnertfeier 1997. Sie guff am Kaktus geschoss. Leider wusst ëch demols schon nit, wien se gemeet huet, a virun allem weess ëch nit, wien een Originaloofzuch huet, den en eis für d’Internet giff zur Verfügung stellen. Wéi Dir gesidd gët den agescannten Drock, nit besonnesch gudd.

Den AV d’Letzeburger 1997


Niewt deser Foto aus dem Kaktus get et nach eng, die am Karman Auditorium geschoss guff. Un deer wier ëch och interesséiert. Schéckt se vgl. un daniel.erpelding@gmx.net

/ 0 1 2 3 4 5
0 / 10:Michel ASORNE 20:Nadine HAECK 30: ?? 40:?? 50:Guy KRIER
1 1:Daniel KLOP 11:Manfred KOHNEN 21:Luc BUTTEL 31:Guy BONIFAS 41:Daniel ERPELDING 51:Elke PETERHÄNSEL
2 2:Frank THOME 12:Bert POECKES 22:Jheng REMESCH 32:Alain WAGNER 42:Patrick PIROTTE 52:Christian SCHROEDER1
3 3:Christian KEMMER 13:Serge SIMON 23:ee Portugies 33:Jorge MACHADO 43:Carlo RECKEL 53:Mike WOLTER
4 4:Bob PETERS 14:André DETAILLE 24:Joël SCHMALEN 34:?? 44:Tom MANNES 54:(op Besuch) Georges SCHMITZ
5 5:Yves HEYNEN 15:Carlo DUPREL 25:Carlo PEIFFER 35:Gilles DELAGE 45:Marco ENSCH 55:
6 6:Yves SCHLESSER 16:?? 26:Christian SCHROEDER 36:Robert BIREN 46:Maurice THEIS 56:Christian EVEN
7 7:Tom KIEFFER 17:Philippe WETZEL 27:Patrick MAJERUS 37:Claude BODEN 47:Laurent CALMES 57:Stephan HERRMANN
8 8:Henri DACOSTA 18:Nadine CZAIKA 28:Olivier ZIRNHELD 38:Vincent PIERSON (Lg) 48:Charles FRAUENBERG /
9 9:Jerry LUTGEN 19:Martine JAUERSCH 29:Claude KEMMER 39:Nathalie WETZ 49:Patrick COLLING /

Opléisung vun de Nummeren:

  1. heut beim Physeker gewunnt []

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.