Bilder vom Vortrag am 18.6.2006 im Aachener Rathaus

Hei e puer Foto’en vum Virtrag den 18. 6.2006 am Rathaus zur Geschicht vun den Letzebuerger Studenten zu Oochen, die den Här Hunold vum RWTH Alumni eis zur Verfügung gestallt huet. Entretemps hunn ëch och den Text vum Virtrach (Stëchwierder a Biller am PDF 3.190 kB) online gestallt.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.