Geschwënn ass d’Agape

Nach stinn nit all Detailler fest, mee folgendes ass schon emol secher léif Memberen:

  1. Di traditionnelle Agape ass dest Joër, wéi dat lescht zu Mondorf!
  2. Et werd eng Animatioun ginn,
  3. a mir hunn eis Jonker vum AV d’Letzebuerger gefrot fir eis dest Joër mat Präsenz, NIT vum Männerchouer mee mat deeër vum Comité ze erfreeën.
  4. an, Dir kënnt Iech alt schon emol umellen

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.