Schéint Wieder um Trëppeltour!

Eisen Trëppeltour am Mëllerdall war zwar kuerzfristig ugesat ginn, awer nit zuletzt wéinst dem gudde Wieder e vollen Erfolleg.
Besonnesch spektakulär waren natierlich d’Höhlen fir déi genuch Täscheluete matgeholl gi waren.

Ofgeschloss guff mat dem Spargeliessen beim Steinmetz zu Bech. De Wiert huet eis, och wa mir scho laang nit méi do waren awer direkt ërem erkannt, als “d’Sänger vun Oochen”.
Et waren um Rendez-vous:

Fränz Goedert, Louis Philippe ,Constant Colling,Michel Asorne,
Claude Bellot ,Tom Nickels,Daniel Erpelding ,Ries René, Jean Feyereisen.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.