Daten fir eisen Aktivitéitskalenner sti fest

D’Versammlung gëschter huet alt schon emol d’Datumer fir eis Aktivitéiten am Joër 2006 festgeluegt. Wou genau, waat ass, steet awer am Detail nach nit bei all Manifestatioun fest.

{manifestations annee=2006 }

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.