D’REELs Brochure

An der Printfassung vun der REEL’s Brochure 2005 ass och eng oofgespeckten Fassung vum Artikel Rull de Waak vun 1997 ze fannen (et guffen haaptsächlich d’Foussnouten eweg gelooss), die Jonk haaten mech dofir gefroot. Virun allem d’Foto’en sinn a wirklich gudder Qualitéit erauskomm. Wien 1997 kéng Brochure ergatteren konnt: hei wier d’Geleenheet, froot die Jonk! Sie hunn op der Agape hier Restposten verdeelt.
Waat allerdings méi iwerraschend wor: ween och ganz staark säin eegenen Artikel vun 1997 ausgeschluecht huet, wor den Oberbürgermeister Jürgen Linden (bzw. säin Ghostwriter). En huet praktisch just d’Zuelenwerter geännert *g*.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.