Merci dass Du wells bei eis kommen

Dat hu mir lo registréiert,

[pdb_signup_thanks]

Du kanns allerdings nach nit direkt op dee Link an der Mail klicken, Du brauchs virdrunner ee Usernumm an e Passwuert mat deenen s’Du Dech aloggen kanns.
Fir dat ze kréien, manifestéiert Dech vgl. bei eisem Webmaster oder dem Chef iwwert de Membersficher (voir: Comitéslëscht)

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.