Merci dass Du wells bei eis kommen

Dat hu mir lo registréiert,

Du kanns allerdings nach nit direkt op dee Link an der Mail klicken, Du brauchs virdrunner ee Usernumm an e Passwuert mat deenen s’Du Dech aloggen kanns.
Fir dat ze kréien, manifestéiert Dech vgl. bei eisem Webmaster oder dem Chef iwwert de Membersficher (voir: Comitéslëscht)

Leave a Comment