Rull de Waak

Vorworte

Grußwort des Präsidenten der Europäischen Kommission


Es ist mir eine große Freude, dem Akademischen Verein d’Letzeburger anläßlich seines hundertjährigen Bestehens meine Glückwünsche zu übermitteln.

Dieser Jahrestag bietet die Gelegenheit, Rückschau zu halten auf die Traditionen und die Vielfalt, die das Leben der Luxemburger Studenten in der Stadt Aachen seit nunmehr hundert Jahren prägen.

Er erinnert aber auch daran, daß Europa für die Luxemburger schon früh zu einer konkreten Erfahrung wird, und zwar in dein Augenblick, da sie ein Hochschulstudium aufnehmen. Lange bevor Pilotaktionen und Austauschprogramme ins Leben gerufen wurden, hatten die luxemburgischen Studenten bereits die Möglichkeit, die Vielfalt Europas kennenzulernen und zu erfahren, wie bereichernd der Austausch mit anderen Kulturen sein kann – eine Erfahrung, die den Studenten der Nachbarländer noch nicht sehr lange vergönnt ist.

Wir verdanken es einigen Visionären der Nachkriegszeit, daß das europäische Einigungswerk, dessen Bestehen sich nunmehr zum vierzigsten Male jährt, auf den Weg gebracht wurde. Möge das Wirken des Akademischen Vereins d”Letzeburger vielen unter ihnen Ermunterung sein, sich auf ihre Weise für das gemeinsame europäische Aufbauwerk zu engagieren.

Jacques Santer

Grußwort des Aachener Oberbürgermeisters Jürgen Linden

Als im Jahr 1870 das “Rheinisch-Westphälische Polytechnikum zu Aachen” gegründet wurde, ahnte noch niemand, welch große Bedeutung die neue technische Hochschule in der Zukunft haben würde. Sehr rasch erarbeitete sich die Aachener Technische Hochschule einen ausgezeichneten Ruf, der von Beginn an höchste Attraktivität auf nichtdeutsche Studenten ausübte.

Für Luxemburg besaß Aachen schon aufgrund der geographischen Nähe eine starke Anziehungskraft als Studienort. Das steigende Ansehen der Aachener TH und die in ganz Mitteleuropa spürbare wirtschaftliche Potenz der Luxemburger Schwerindustrie waren die Faktoren, die immer mehr Studenten aus dem Großherzogtum nach Aachen kommen ließen. Die Tradition, daß Luxemburger vor allem in Aachen technische und naturwissenschaftliche Fächer studieren ist bis heute nicht abgerissen.

Es lag nahe, daß sich die luxemburger Studenten schon bald einen organisatorischen Zusammenhalt schufen, den sie im Akademischen Verein D’Letzebuerger fanden. Dieser Zusammenschluß kann im Jahr 1997 auf eine 100 jährige stolze Tradition zurückblicken. Allen Mitgliedern und Freunden des Akademischen Vereins D’Letzebuerger gratuliere ich sehr herzlich zu diesem Jubiläum.

Die Geschichte des Akademischen Vereins D’Letzebuerger spiegelt das wechselvolle Verhältnis zwischen Luxemburgern und Deutschen wieder, die Höhen und Tiefen der Historie, in der Gegenwart aber vor allem das freundschaftlich-nachbarschaftliche Verhältnis in europäischem Geist. Luxemburger Studenten sind in Aachen nicht nur Bürger unserer Stadt auf Zeit, sondern – nachdem im Jahr 1986 das luxemburgische Volk in seiner Gesamtheit mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ausgezeichnet wurde – allesamt Karlspreisträger, die mit ihrer Präsenz in Aachen ein Sinnbild für das europäische Flair der Stadt darstellen.

Luxemburgische Studenten und Hochschul-Absolventen haben stets dafür gesorgt, daß die Verbindung zwischen Aachen und Luxemburg nie abriß. Ich wünsche uns allen, daß dieses Zusammenwirken auch in der europäischen Zukunft lebendig bleibt. Der Akademische Verein D’Letzebuerger ist ein Aktivposten, der hierftir mit Sorge tragen wird. Wir freuen uns über sein 100-jähriges Bestehen und rufen ihm zu: ad multos annos.

Dr. Jürgen Linden

Oberbürgermeister der Stadt Aachen

Grußwort des Rektors der RWTH Aachen


Im Namen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen gratuliere ich dem Akademischen Verein d”Letzebuerger ganz herzlich zu seinem 100jährigen Bestehen. Dieser Verein in Aachen studierender Luxemburger Studenten wurde im Jahr 1897 gegründet und ist somit einer der ältesten an der RWTH eingeschriebenen Studentenvereinigungen. Die RWTH Aachen hat seither viele Höhen und Tiefen ihres akademischen Lebens erlebt. Nach dem zweiten Weltkrieg begann dann bald ein explosionsartiges Anwachsen ihrer Studentenzahlen von zunächst ca. 5.000 auf nunmehr 32.000, unter ihnen heute 167 Studierende aus Luxemburg. Es sind die Studierenden, die maßgeblich das Bild unserer Hochschule, der Stadt Aachen und natürlich insbesondere auch die Aktivitäten der studentischen Vereinigungen prägen. Als Rektor der RWTH Aachen freue ich mich, daß der AVL sein Streben und Wirken in enger Verbindung mit den Zielen unserer Hochschule praktiziert. Ich hoffe, daß sich die Studenten aus dem Großherzogtum Luxemburg auch in Zukunft an ihrer Alma Mater und in der Stadt Aachen besonders wohlfühlen und daß auch nach Abschluß ihres Studiums gute und enge Verbindungen zur RWTH Aachen bestehen bleiben mögen.

Dem Akademischen Verein d’Letzebuerger wünsche ich füir diese Zukunft
alles Gute: Glückauf!

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. R. Walter

Rektor der RWTH Aachen

Virwuert vum Präsident vun der Amicale

Leiw jonk an aal Oochener,


Et wor virun 3 Joer, wéi de Comite vun eiser AMICALE des ANCIENS ETUDIANTS de l’ECOLE POLYTECHNIQUE d’AIX-LA-CHAPELLE (EPA) mat dem Gedanke vun engem Jubiläumsfest gespillt huet. Durch eis gudd Kontakter mat den Oochener Studenten si mir Enn 1995 gewuer gin, datt den AVL geplangt hat dat 100 järegt Steftungfest vun de letzebuerger Studenten zu Oochen ze feieren.

Dank den onermiddlechen Recherchen vum Daniel Erpelding ass eis bewosst gin, datt am Joer 1897 e puer courageiert letzebuerger Studenten sech zu Oochen zesummefond hun fir den “Akademischer Verein d’Letzebuerger” (AVL) ze grënnen. Mir alleguer, dei “Aal Oochener”, hun am Laaf vun der Zeit an desem Club matgewierkt, studéiert, diskutéiert, gesongen a gefeiert, an alles an allem eng onvergieslech Zeit zesummen verbruecht.

Aus desem Grond, an aus Verbonnenheet mat dem AVL, huet eise Comité sech spontan bereet erklärt, eis Nofolger an der Karlsstaad souwuel organisatoresch wéi och finanziell bei der Feier vum Centenaire ze ennerstetzen.

Eis AMICALE war no enger 10 järiger Paus, vun 1960 bis 1969, vun eisern heitegen Eirepräsident Jean Thielen erem nei lanceiert gin. Ennert sengem Impuls sin 1972 eis heiteg Statuten opgestallt gin, an deenen d’Haaptzieler vun eiser AMICALE festgehal goufen

  • all d’ Absolventen vun der RWTH am Club zesummenzeféieren,
  • dei frendschaftlech Kontakter dei zu Oochen ugefang hun, tëschend hinnen oprecht ze halen an ze verbesseren,
  • déi flott Studentenzeit opzefrëschen,
  • de Kontakt mat de jonke Studenten ze halen.

An de 70zeger Joeren an och duerno, ënnert dem Virsetz vum François Strock, ass d’Haaptgewiicht op dei frëndschaftlech an familiär Relatiounen geluegt gin. Ennert mengem Virgänger, dem Weiland’s Fern, ass niewend desen Aktiviteiten ennner méi de Kontakt mat den jonken Oochener gesicht gin. Dei Politik ass vun eisem heitege Comite ausgebaut gin, sou datt haut d’Kontakten teschend dem AVL an der AMICALE exzellent sin, wat erlaabt, souwuel op berufflechem, kulturellem, wéi och op
sportlechem Plang zesummen ze schaffen.

Heimat well ech menge Virgänger an all hiren a mengen Comitesmemberen merci soen fir hir gudd an freiwelleg Arbecht am Interesse vun eiser Amicale.

Gleichzeiteg well ech awer och vun deser Plaz aus déi ganz grouss Arbecht erfirhiewen, déi vun dem AVL gemach gin ass. Mat vill Mut an Elan ass dem Präsi Serge Simon säi Comité, a mat hinne besonnesch d’Organsatiounsequipe vum Christian Schroeder un d’Virbereedungen vum Centenaire erugangen. Ganz speziell erfirstreichen well ech awer nach eng Keier dei enorm Arbecht, dei den Daniel Erpelding geleescht huet, fir d’Geschicht vum AVL an deser emoleger Broschür ze veréiwegen.

All denen dei matgeschafft hun e ganz groussen Merci, verbonnen mat dem Wonsch, datt desen Centenaire bei alle Memberen vum AVL an vun der AMICALE dee Succes kritt, fir dee mir eis all agesat hun.

Ech hoffen, léiw Kollegen. datt durch Är Präsenz an durch Är moralesch wéi och materiell Hellef, dest Steftungsfest zu engem vollen Erfolleg gët.

Äre Präsident

Jean Feyereisen

Virwuert vum Präsident vum AVLs comité 1997


Wei virun 100 Joer e puer lëtzebuerger Studenten zu Oochen den “Akademischer Verein d’Lëtzebuerger” (A.V.L.) an d’Liewe geruff hun, wollte si e Veräin grënnen deen di puer Lëtzebuerger zu Oochen zesummebréngt fir hinnen hiere schwéiere Stand am Ausland vun deemols ebessen ze erliichteren. Fir di nei Studenten sollt de Veräin eng Ennerstëtzung
bei den Ufangsproblemer sin, fir den eeler eng Hëllef beim Iwergang an d’Beruffsliewen. An enger Zäit wou Burschenschaften an schloend Verbindungen d’Oochener Veräinsbild geprägt hun, woar et fir d’Lctzebuerger Studente wichteg en eegene Club ze hun. an deen si sech an engem manner militanten Kader treffe konnten fir hier eege Fester, Visiten oder aaner kulturel Aktiviteiten ofzehaalen.

100 Joer méi spéit existéiert den A.V.L. ëmmer nach mal deen sälwechten Grondgedanken. obschons soss bal alles geännert huet. Aus dem Rheinisch Westphälischen Polytechnikum zu Aachen gouf d’Rheinisch Westfälische Techische Hochschule ( RWTH ), an aus dem Ausland vun deemols as ivvert Héichten an Déiften een wirtschaftlech vereenegt Europa entstaan. Och daat sozialt an kulturellt Emfeld vun de Studenten huet sech vill verännert. Vill Studenten fuehren haut um Weekend heem op Lëtzebuerg, waat si manner vun doheern ofkapselt an d’Aktivitéiten vun Veräin méi an d’Woch verlaagert.

Gläichbliwe sin iwerdeems awer d’Grënn firwat et d’Lëtzebuerger op Oochen zitt. Déi international gudd Renommee vun der RWTH, déi flott Stad mat bal 20 % Studenten direkt um Dräi-Länner-Eck an déi gudd Bezéihungen zur Industrie hu mat bewierkt, datt den A.V.L. mat 124 Memberen mettlerweil den drëttgreissten lëtzebuerger Studenteveräin as. An och grad nees elo an sou schwieregen Zäiten um Oarbechtsmoart as et wichteg e Veräin ze hun, deen d’ Relatiounen mat der Industrie der Héichschoul an och tëschent de Studenten oprecht erhält.

Dës Brochure as ee Réckbléck op di vergaangen 100 Joer, op gudd an op manner gudd Zäiten. Si verzielt d’Geschicht vun A.V.L. op Basis vun Originalverzielungen, -zitater an Anekdoten vu jonken, eeleren a ganz alen RWTH-Absolventen a Veräinsmemberen, deene mär dankbar sin fir hier Ennerstëtzung. Ech well op deser Plaz och dem Daniel fir séng laang an oneriniddlech Recherchen villmools Merci soen. D’Ausschaffen vun Festprogramm fir dose Centenaire woar enorm vill Oarbecht an doweint well och spéziell dein Organisatiounscomite, der Amicale vun den Anciens an all deenen häerzlech Merci soen. den bei der Organisatioun oder dem Finanzement eng Hand mat ugepaackt hun. an och wënschen eis sälwer vill Erfolleg an dem Veräin nach ee laangt Weiderbestoen. Vivat, Floreat, Crescat, d’Lëtzebuerger!

Serge Simon

Groussjährechen Karlspreisträger a

Président vun Akademesche Veräin d’Lëtzebuerger

Virwuert vum Präsident vum Organisatiounskomitée 1997


Wann ee sëch mat der Geschicht vun der RWTH Oochen befaasst. da fällt engem op datt mat hirer Grënnung am Joër 1870 och d’ Geschicht vun de Lëtzebuerger Studenten ufänkt. Et hott dun ewer bis an d’Joër 1897 gedauert. ier si sech no baussen hen als Akademischer Verein d’ Lëtzeburger” (AVL) zu erkënne gin hun. D’Haaptzieler vun dësem Verein waren engerseäits de Kontakt ënnert de Lëtzeburger Studenten ze pf1egen, mä och fir sech géigensäitig bei Studieproblemer ze hëllefen. Dorun hott sech dann och bis holst näischt geënnert, am Géigesaz zu deene Grënn déi een dozou beweegen fir op Oochen studéiren ze goen.

Fréier war et déi wichtig a séier Entwëcklung vun der Iëtzebuerger Stohlindustrie déi d’Studenten dozou ermontert hott sech zu Oochen an de Richtungen Bergbau oder Hüttenkunde anzeschreiwen. Mat deem Oofschloss an der Tesch stungen hinnen all Diren op, fir an hirem Beruff Carriére ze machen.

Hokt, an enger Zäit wou een Unisdiplom kee Garant méi as fir éng Oarbichtsplatz zu fannen, as et hire Ruff, mat déi beschten däitschsproochig Uni zu sen, deen d’Letzebuerger op Oochen zéit fir hiren Diplom ze maachen, an dat haaptsächlich an de Richtungen Elektrotechnik, Maschinenbau oder Bauingenieurwesen.

Och wann sech d’Mentalitéit an d’Orientéierung vun de Studenten am Laaf von de Joeren verënnert hott, géifen d’Grënner vum AVL bëstemmt mat Freed gesinn dat mer dëst Joer den honnertsten Gebuertsdaag vun “hierem Club” féieren.

Den AVL zellt hokt 124 Memberen. Dat sen ongeféier 75 Prozent vun all de Iëtzebuerger déi zu Oochen studéiren. Dest as engt Zeechen dofir, datt den AVL als Ulafstatioun an als Studiebegleeder akzeptéiert get. Doriwer raus bitt hien sénge Memberen ewer och um kulturellen an um sportliche Plang eng Partie interessant Aktivitéiten. 1997 as dofir engt wichtigt Joer fir den AVL, wat éis dozou beweegt hott fir dese Centenaire éirevoll zu féieren. Datt d’Organisatioun vun sou engem Festjoer vill Oorbicht kascht, as jo allgemeng bekannt an dofir se mer och frou. Dat sech eng partie Studente bereet erklärt hun, fir zesummen mat der Amicale des Anciens étudiants d’Aix-la-Chapelle des Organisatoun unzegoen.

Aus dem Grond soen ech dann och ganz speziell den Organisatiounskomité an der Amicale, mä och all deenen déi an iergendénger Manéier un der Organisatioun oder um Financement vun dësem Centenaire bedéligt sen, en ganz groussen an häerzlichen Merci, an ech wenschen eis alleguer engt gutt Gelengen vun dësem Festjoer.

Schroeder Christian

Präsident vum Organisatiounscomité

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.