Communiqué Mee 2022: Staffellaf, Football, Grillfest a Ponttorfest extended

May 20, 2022 Jean-Marie Strasser 0
Léif al Oochenerinnen an Oochener,
Mir hoffen dir sidd all gutt a Form a motivéiert well een immens sportleche Juni op eis duer kënnt. Zumindest wat d’Aktivitéiten ubelaangt.

  • 21. Mee um 16:00 Ziil vum AVL Staffellaaf mat Éierewäin
  • 18. Juni um 14:00 Fussball géint di Jonk an Tutschemillen
  • 23. Juni ab 11:30 Grillfest op Nationalfeierdag
  • 24. Juni – 26. Ponttor Extended zu Oochen

Keng AG fir 2021

February 11, 2021 Jean-Marie Strasser 0
Léif al Oochenerinnen an Oochener,

De Comité wënscht Iech Alleguerten e gutt neit Joer 2021. Mir hoffen, datt dëst Joer an allen Hisiichten e bessert Joer gëtt ewéi 2020 a mir Iech endlech och erëm kënnen Evenementer proposéieren wou mer ons all mol erëm eng Kéier a “real life” kënnen erëm gesinn. Detailer dozou gëtt et eréischt, wann d’Covid Situatioun et erméigelecht.
Liest weider Detailler iwwert:
* Keng AG fir 2021
* Aktivitéitsbilan 2020
* 125 Joer Feier vum AVL
* Memberskaart 2021