Keelespillen 2022

November 3, 2022 Jean-Marie Strasser 0
Heimadder invitéiere mer Iech op eisen traditionellen Keelenowend, Donneschdes den 10. November 2022 ab 19:00 am Café de la Gare zu Helléng. 15 Garerbierg, 3334 […]

Communiqué Mee 2022: Staffellaf, Football, Grillfest a Ponttorfest extended

May 20, 2022 Jean-Marie Strasser 0
Léif al Oochenerinnen an Oochener,
Mir hoffen dir sidd all gutt a Form a motivéiert well een immens sportleche Juni op eis duer kënnt. Zumindest wat d’Aktivitéiten ubelaangt.

  • 21. Mee um 16:00 Ziil vum AVL Staffellaaf mat Éierewäin
  • 18. Juni um 14:00 Fussball géint di Jonk an Tutschemillen
  • 23. Juni ab 11:30 Grillfest op Nationalfeierdag
  • 24. Juni – 26. Ponttor Extended zu Oochen