Décès Jean Waxweiler

Eise Member Jean WAXWEILER ass den 17.9.2005 gestuerwen. Hien haat een Hirschlaag erlidden.
Hien haat zu Oochen vun 1958 bis 1964 Elektrotechnik studéiert, an war zum Schluss bei der Firma Dennemeyer als Patent Attorney beschäftigt.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.