Lidderbuch Schrantz 1990

-55-

Ech drënke gär mäi Pättchen

Ech drenke gar mai Pattchen.
a mengem Stammlokal
Doheem an och bäim Kättchen.
mir schmaacht en iwerall
Drenkt mat Genoss art Glieschen.
a macht iech naischt ze din
Well onse Mislerwengchen.
ass Härgottsmedezin. (bis)
Scho virun dausend Joer.
wor et bai ons ganz fein
Do haate mir ‘t ass kloer schon Drauwen an de Wain
Och Branntewain a Béier
goufen am Landchen gebraut
Sou wor et bai ons fréier.
sou maache mir et nach haut (bis)

1 Trackback / Pingback

  1. Wiesel.lu | Hesper Kutsch online!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.