Neie Comité vum AVL, Laurent Bourg ass Präsident

Laut Auskunft vum Website vun denen Jonke1, gesäist de neie Comité vum AVL lo sou aus:

Président Laurent Bourg
Vice-Président Kevin Gebele
Secrétaire Steve Maller
Trésorier Fränk Zenner
Relations Publiques Jeff Medinger
Activités Sportives Christophe Schmol
Affaires Culturelles Joy Zacharias
Relations Cercles / ACEL Ben Jacoby
Responsable Events Sven Faust
Webmaster Tom Goeckel

Mir als Al gratuléieren de Comitards zu Wal, a freeën eis natierlich op eng gutt Zesummenaarbecht am Joër 2014!

  1. http://www.avl.lu []

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.