Nei Memberen opgeholl

Eis Amicale huet an den letzten puer Méint nach e puer nei Memberen bäikritt:

Mike Jager Elektrotechnik (FH) 2005 aale Comitard: Vice-Präsi vum AVL 2003
Aly Kridel Maschinebau 2004  
Serge Streitz Maschinenbau 2001  
Claude Kinnen, alias Sexy Bauingenieurwesen 2005 aale Comitard: Sekretär vum AVL 2001
an nach een e bessi méi aalen, aalen Oochener
Carlo Lux
Maschinebauer 197? aale Comitard: Trésorier vum AVL 1977

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.