Lidderbuch Schrantz 1990

-76-

D’Hämelmaous

O Hämelmaous, wi léwst daou dach
Esu ongeschor’n em d’Hool;
Wäs neist fo Kaopgeld a fo Steieren,
Liss dSchépchen, Fläesch an Tuback sich verdeieren,
Wäs neist von eiser Polizei.

D’sef Rên, d’sef Schni, d’sef Däg, d’sef Naocht,
Dat ass dir alles Worscht:
Daou gä’s am Summer wi am Wanter,
Esou ganz pommadisch one Lanter
Spazéiren mat dem Hämelsgoadt.

1 Trackback / Pingback

  1. Wiesel.lu | Hesper Kutsch online!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.