AVL 1952 mit Alten Herren

AVL 1952 mit Alten Herren
AVL u AHAH 1952

Beim ersten Stiftungsfest nach dem Krieg am 9.7.1952 im neuen Kurhaus entstand dieses orignelle Foto

Person 1 2 3 4 5 6 7
vierte
Reihe
Henri
Frising
Lambert
Kept
Marcel
Bernardy
Jean
Kremer
Armand
Wagner
Francis
Meyer
François
Kremen
dritte
Reihe
François
Schleimer
Pierre
Obertin
Roger
Heynen
Jacques
Kaiser
Jacques
Bodé
René
Hubert
Emile
Hengen
zweite
Reihe
Jean
Molenda
Roland
Conter
Rudy
Fischer
Jean
Thielen
Armand
Pundel
Jean
Heusbourg
erste
Reihe
AH
Jean
Moia
AH
Paul
Huberty
AH
Nicolas
Kirpach
AH
Robert
Scheidweiler
AH
Robert
Loesch
AH
Egon
Zander
AH
Edgard
Schmitz

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.