Wéi verwalten ech de Membersfichier?

Fir de Membersfichier ze verwalten setze mir eng extra Software an. Des Säit get eng kuerz Aleedung fir eis Comitésleit, a get de Memberen een kléngen Abléck, wéi daat bei eis oofleef.

Iaddressbook

Aloggen an den Iaddressbook

Iaddressbook ass eng eegen Software, die näicht mat WordPress, deer Software die eise Website généréiert, ze dinn huet1. Leit aus dem Comité, die wëllen eise Fichier konsultéieren musse sëch vum Webmaster een Zougrëff schaafen loossen2.

 1. Navigéier op http://test.aachen.lu/fichier (z.B. an deems du op dee Logo do uewe klicks.
 2. Gëf Däin Usernumm an däi Passwuert an
 3. Klick login

login-fenster-iaddressbook

Fir de Sekretär:Een Envoi präparéieren

Fir un d’Adressen vun de Memberen ze komme, muss sëch de Comitésmember des Kéier am WordPress aloggen. Mat dem Idadressbook muss hien guer näicht ze dinn hunn.

 1. Navigéier op http://test.aachen.lu/wp-login.php
 2. a logg dëch an
  login-wordpress
 3. Lo op http://test.aachen.lu/wp-admin/users.php?page=clubmanager.php navigéieren
  menu-users
  Oder am Menu,

  • klicken op Users (oder Your Profile)
  • Get the Adresses
 4. Dann sinn mir do wou mir hi wollten, a kënne lo verschidden Optiounen auswielen:

export-menu

Filter optiounen

Export vun een .csv Fichier

Mat dem Export vun den Memberen an een .csv Fichier, kritt een en Fichier, deen een dann z.B. mat Excel wieder verschaffen kann, oder den als Basis fir een Publipostage dinge kann, z.B. am Word. Et sollt een awer ëmmer nëmme Fichier’en benotzen, die à jour sinn.
Iaddressbook – Membersfichier verwalten

Fir de Keessier: Cotisatiounen feststellen

Fir dass d’Filterfunktiounen richtig funktionéieren, ass et wichtig, dass de Keessier regelméissig an de Fichier andréit, dass d’Leit cotiséiert hunn. Dozou mussen sie just an die richtig Kategorie, agedroën ginn. Fir z.B. festzehaalen, dass den Oochener Fred Arbogast am Joër 2008 bezuelt huet, get hien an d’Kategorie cotisation 2008 derbäi gesaat ginn. Et kann een och eng Rëtsch Leit gläichzäitig d’Obsolutioun erdeelen:

 • D’Leit uklicken
 • Ënnert
  wiel-eng-actioun
  “maach derbäi zu cotisation 2008” auswielen
 • Dann nach ee Klick vun der lénkser Maustast

Als Beispill (et ass just ein Illustratioun, die Leit sinn arbiträr ausgewielt)
mach-derbai-zu

 1. ausser dass sie och am PHP geschriewen ass, an op der MySQL Datebank schafft []
 2. Usernumm a Passwuert mussen vum Webmaster ageriicht ginn. Wéi een daat mëcht kann hei nogelies ginn: http://iaddressbook.org/wiki/docs#creating_user_accounts []

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.